Peygamberler ve Peygamberimiz Hakkında Test Sorular

1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? 
            a) Olay  b) Haber  c) Hadis  d) Kıssa
2. Babasız yaratılan peygamber hangisidir?
            a) Hz. Adem    b) Hz. Musa  c) Hz. Nuh  d) Hz. İsa
3. İlk peygamber kimdir?
            a) Hz. Muhammed       b) Hz. İbrahim       c) Hz. Adem d) Hz. Nuh
4. İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir?
            a) Hz. Adem-Hz. Nuh    b) Hz. Adem-Hz. İsa    c) Hz. Adem-Hz. Muhammed
5. Hz. Adem (A.S.) den sonraki peygamber kimdir?
             a) Hz. İdris   b) Hz. Nuh          c) Hz. Musa    d) Hz. Şit
6. İlk elbise diktiği rivayet edilen peygamber hangisidir?
            a) Hz. Nuh  b) Hz. Hud  c) Hz. İdris  d) Hz. Davud
7. Tufan hangi peygamber zamanında olmuştur? 
            a) Hz. İbrahim       b) Hz. İsa  c) Hz. Salih  d) Hz. Nuh
8. Ateşe atılan peygamber hangisidir?
            a) Hz. İsmail    b) Hz. Musa      c) Hz. İbrahim   d) Hz. İsa
9. İsmail peygamber hangi peygamberin oğludur?
            a) Hz. Yakub      b) Hz. Nuh  c) Hz. İbrahim  d) Hz. Salih            
10. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Semud kavm ne gönderildi?
             a) Hz. Lut  b) Hz. Hud         c) Hz. Salih     d) Hz. İdris
11. Hz. Yakub peygamberin en çok sevdiği evladı hangisidir?
             a) Yunus  b) Bünyamin  c) Yusuf  d) İbrahim 
12. Hz. Yusuf  hapse niçin atıldı? 
             a) Adam öldürdü  b) İftiraya uğradı      c) Hırsızlık yaptı d) Yalan konuştu
13. Rüyaları en doğru yorumlama ilmi verilen peygamber kimdir?
            a) Hz. Musa       b) Hz. İsa  c) Hz. İsmail  d) Hz. Yusuf
14. Uzun yıllar hapiste suçsuz olarak kalan peygamber kimdir?
             a) Hz. Musa            b) Hz. Yakub  c) Hz. Yusuf  d) Hz. İsa
15. Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?
             a) Hz. Hud    b) Hz. Yusuf        c) Hz. Yahya       d) Hz. Davud
16. Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?
             a) Hz. İsa  b) Hz. Süleyman c) Hz. Davud  d) Hz. Musa
17. Bütün       mahlukatından lisanından anlayan peygamber kimdir?
            a) Hz. Adem    b) Hz. Davud        c) Hz. İbrahim       d) Hz. Süleyman 
18. Allah’ın emriyle Nil nehrine bırakılan peygamber kimdir?
            a) Hz. Yusuf    b) Hz. İbrahim c) Hz. Musa  d) Hz. Salih
19. Hangi peygamber firavunun sarayında büyümüştür?
            a) Hz. Davud   b) Hz. Musa       c) Hz. İsa  d) Hz. Nuh
20. Hz. Musa hangi millete gönderilmiş peygamberdir?
             a) Araplara       b) Yemenlilere     c) İsrail oğullarına   d)Türklere 
21. Peygamber olan iki kardeşin isimleri nelerdir?
             a) Hz. İbrahim-İsmail    b) Hz. Yakub-Yusuf  c) Hz. Musa-Harun
22. Beşikte kendisinin peygamber olarak gönderildiğini kim söyledi?
            a)Hz. İdris b) Hz. Musa  c) Hz. İsa  d) Hz. İsmail         
23. Allah’ın izniyle ölüleri dirilten peygamber kimdir?
             a) Hz. Adem    b) Hz. Musa  c) Hz. İsa            d) Hz. İbrahim 
24. İsa peygamberin babasının adı nedir?
            a) Hz. Şuayb    b) Hz. Yunus  c) Hz. Hud  d) Hiçbiri
25. Yeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
             a) Mescidi Aksa      b) Mescidi Haram      c) Mescidi Nebevi        d) Cami
26. Kabe hangi şehirdedir?
            a) Medine  b) Kudüs  c) Mekke  d) Cidde 
27. Peygamberimizin annesinin ve babasının isimleri nelerdir?
             a) Amine-Ebu Talib b) Hatice-Abdullah       c) Amine-Abdullah
28. Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?
             a) Annesi  b) Babası         c) Amcası        d) Dedesi     
29. Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte peygamberlik verildi? 
            a) 25-610  b) 40-622  c) 40-610  d) 63-632
30. Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir?
            a) Hz. Ali        b) Hz. Ömer     c) Hz. Ebubekir       d) Hz. Osman
31. İslam’da ilk şehid olan hanım kimdir?
                 a) Hz. Hatice          b) Hz. Fatma        c) Hz. Sümeyye          d) Hz. Aişe
32. Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara  ne isim verilir?
            a) Müslüman    b) Sahabe  c) Suffa  d) Ensar
33. Hangi şehrin etrafına “hendek” kazılmıştır?
             a) Medine  b) Kudüs  c) Taif   d) Mekke
34. Peygamberimizin Medine’de ilk yaptırdığı iş nedir?
            a) Mescid  b) Ağaç dikti  c) Namaz kıldı d) Aşevi
35. Mescidi Aksa nerededir?
             a) Mekke  b) Şam    c) Kudüs  d) Medine
36. Peygamberimiz kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?
            a) 61-Mekke b) 63 Mekke       c) 63 Medine     d) 61 Medine
37. Hicret eden müminlere ne ad verilir?
             a) Ensar  b) Ashab  c) Muhacir  d) Seyyid
38. Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?
             a) Bedir        b) Hendek    c) Uhud          d) Mekke’nin Fethi
39. İlk  Cum’a namazını peygamberimiz nerede kıldı?
             a) Mekke             b) Kuba           c) Medine         d) Bedir
40. Hangisi ilk iman edenlerdendir?
            a) Hz. Ömer     b) Hz. Osman      c) Hz. Ebubekir       d) Hz. Hamza
41. İlk inen ayetler hangi sureye aittir?
             a) Fatiha  b) Bakara  c) Alak  d) Fil
42. Peygamberimizin emrine muhalefet edilen savaş hangisidir? 
            a) Bedir       b) Hendek    c) Uhud        d) Mekke’nin fethi        
43. Medineli müslümanlara ne ad verilir? 
            a) Muhacir b) Ashab-ı Suffa      c) Ensar  d) Seyyid
44. Medine’de genç, fakir, mescide hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?
            a) Ensar    b) Sahabe       c) Ashab-ı Suffa                d) Muhacirun
45. Peygamberimiz nerede kaç tarihinde dünyaya geldi? 
            a) Mekke-570  b) Medine-571     c) Mekke-571      d) Medine-570
46. Peygamberimiz hangi kabileye mensubtur?
             a) Haşim oğulları        b) Gatafan   c) Kureyş   d) Hiçbiri
47. Peygamberimiz hangi tarihte nereye hicret etti? 
            a) 622-Mekke b) 610-Medine c) 622-Medine d) 632-Medine
48. Müslümanların ilk yaptıkları savaşın adı nedir?
            a) Hendek b) Uhud c) Bedir d) Mekke’nin Fethi
49. Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?
            a) Hz. Ali  b) Hz. Osman          c) Hz. Ömer    d) Hz. Ebubekir
50. Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
             a) Hatice  b) Fatma  c) Ali      d) Ömer
51. Hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? 
             a) Hatice  b) Fatma  c) Zeynep      d) Abdullah  
52. Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?
            a) Uhud  b) Hendek  c) Bedir   d) Mekke’nin Fethi
53. Uhud ve Bedir savaşları hangi tarihte olmuştur?
            a) 620-622 b) 625-610  c) 625-624  d) 622-625
54. Peygamberimiz veda hutbesini hangi tarihte ve kaç yaşında söyledi?
            a) 630-40   b) 632-60  c) 632-63  d) 622-53
55. Mescidi Nebi nerededir? 
             a) Kudüs  b) Mekke  c) Medine  d) Kuba
56. Peygamberimizin müezzini kimdir?
            a) Hz. Ebubekir    b) Bilal-i Habeşi  c) Selman-ı Farisi  d) Hiçbiri 
57. Peygamberimizin annesi ve babası hangi kabiledendir?
            a) Gatafan b) Kureyş      c) Esed oğulları      d) Hiçbiri
58. Peygamberimizin amcasının ve dedesinin isimleri nelerdir?     
           a) Ali-Abdullah   b) Ebu Talip-Abdulmuttalip  c) Ebubekir-Abdülmuttalip  
59. Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlendi?
             a) 40-Hatice b) 25-Halime  c) 40-Amine  d) 25-Hatice
60. İlk vahiy hangi tarihte gelmeye başlamıştır?
           a) 632  b) 622  c) 610                     d) 571 
61. Peygamberimizin hangi evladı kendisinden sonra vefat etmiştir?
             a) Aişe   b) Hatice  c) Fatma  d) Zeynep
62. İlk müslümanlar ilk önce nereye hicret ettiler?
            a) Kudüs  b) Medine  c) Habeşistan  d) Filistin
63. Hicri tarih başlangıcı olarak hangi olay esas alınmıştır? 
             a) İlk vahiy     b) Peygamberin doğuşu      c) Hicret      d) Mekke’nin fethi
64. Peygamberimiz hicret esnasında evinde kimi bırakmıştır?
            a) Hz. Ebubekir        b) Hz. Ali c) Hz. Ömer        d) Hz. Osman
65. Hangisi ilk müslümanlardan değildir?
           a) Hz. Hatice     b) Hz. Ali  c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ömer
66. Hangi halife zamanında hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir? 
             a) Hz. Ali  b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer  d) Hz. Osman   
67. 622 yılında gerçekleşen olaya ne ad verilir?
             a) Bedir Harbi     b) Hicret       c) Aşure günü      d) Kuran indirildi
68. Kudüs’teki kutsal mescidimizin adı nedir?
            a) Mescidi Nebi      b) Mescidi Aksa      c) Mescidi Haram       d) Hiçbiri
69. Peygamberimizin hicret yol arkadaşı kimdir?
             a) Hz. Ali b) Hz. Ömer  c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
70. Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?
            a) Miraç b) Veda Haccı  c) Hicret       d) Peygamberlik 
71. Peygamberimiz hicret esnasında nerede gizlendiler?
             a) Hıra  b) Mina  c) Arafat  d) Sevr 
72. Hangisi peygamberimizin kızlarından değildir?   
            a) Zeynep b) Fatma  c) Hatice  d) Rukiyye
73. Hudeybiye Barışı hangi yılda imzalanmıştır?
             a) 625  b) 627              c) 628  d) 632
74. Veda Hutbesinin okunması nerede cereyan etmiştir?
            a) Mekke  b) Medine  c) Riyad  d) Cidde
75. Peygamberimizin hicret arkadaşı kimdir?
             a) Hz. Ali       b) Hz. Süreka   c) Hz. Ebubekir    d) Hz. Büreyde
76. Peygamberimizin kabrine ne denir?
            a) Türbe    b) Kabir    c) Cennetü’l- Baki       d) Ravza-i Mutahhara
77. Peygamberimizin mezarı nerededir? 
            a) Taif  b) Mekke  c) Kudüs  d) Medine
78. Vahiy, peygamberimize ne zaman doğrudan bildirilmiştir? 
             a) Berat Gecesi   b) Bedir Gecesi   c) Miraç Gecesi   d) Kadir Gecesi
79. Esenlik, barış, sağlık dilemenin karşılığı hangisidir? 
             a) Merhaba            b) Günaydın  c) Hayırlı olsun d) Selamun aleykum
80. İzmir’den İstanbul’a giden bir yolcu akşam namazının farzını kaç rekat kılar?
             a) 3  b) 4   c) 2   d) 1
81. Yolcu olanlar mestlerini kaç saat kullanabilirler?
             a) 12  b) 24   c) 72   d) 48
82. Oruç tutamayanlar, tutamadıkları oruç için ne yaparlar?
            a) Fitre  b) Fidye  c) Zekat  d) Sadaka  
83. Kabir ziyaretinde ne okunur?
            a) Fil Suresi b) Fatiha-İhlas c) Kevser  d) Kafirun
84. Hicri takvime göre aşure günü ne zamandır?
            a) Muharrem-9   b) Receb-27 c) Muharrem-10 d) Şaban-15
85. Ramazan ayı kaçıncı (hicri) aydır?
             a) 7  b) 5   c) 9   d) 8  
86. Mevlid kandili hangi (hicri) ayın içindedir?
              a) Muharrem  b) Receb c) Ramazan  d) Rebiulevvel 
87. Hangisi Berat kandil gecesidir?
            a) Kadir-27        b) Şaban-15       c) Receb-27        d) Receb ayının ilk cuma 
88. Bin aydan daha hayırlı olan gece hangisidir?
             a) Mevlid G. b) Cuma G.   c) Bayram G.  d) Kadir G.
89. Hicri takvime göre dokuzuncu ayın ismi nedir?
            a) Şaban  b) Muharrem  c) Receb d) Ramazan 
90. İlk kandil gecesi hangisidir?
             a) Miraç  b) Berat  c) Mevlid  d) Regaib
91. Receb ayının ilk cuma gecesine ne isim verilir?
            a) Mevlid  b) Miraç  c) Regaib  d) Berat
92. Kadir gecesi ne zamandır?
            a) Mart-27        b) Ramazan-27            c) Mart-18       d) Ramazan-15 
93. Günlerin en hayırlısı hangisidir?
            a) Pazartesi b) Perşembe  c) Pazar  d) Cuma 
94. Muharrem ayının 10. gününe ne isim verilir?
            a) Berat G. b) Mevlid K.  c) Aşure günü d) Miraç G.
95. Son kandil gecesi hangisidir?
            a) Regaib K. b) Kadir G.  c) Miraç G.  d) Mevlid K.
96. Kur’an, ibadet, sabır, zikir, tövbe, dua, rahmet ayı hangisidir? 
            a) Şevval  b) Muharrem  c) Ramazan  d) Receb
97. Şaban ayının onbeşinci gecesi hangi gecesidir?
             a) Mevlid  b) Regaib  c) Berat  d) Miraç
98. Kurban bayramı ne zamandır?
                a) Zilkade 10. Günü   b) Zilhicce 1. Günü   c) Zilhicce 10. Günü   d) Hiçbiri
99. Kaç tane kandil gecemiz vardır?
                 a) 3  b) 6   c) 4   d) 5
100. ”İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” sözü kime aittir?
            a) Hz. Muhammed (s.a.s)  b) Yunus Emre          c) Mevlana  d) Hz. Ali
101. ”Utanmadıktan sonra dilediğini yap” sözü kime aittir?
              a) Yunus Emre        b) Mevlana         c) Hz. Ömer     d) Hz. Muhammed  
102. Arabistan’da Mekke hangi sebeplerden dolayı ticari bir merkez olmuştu
I-bölge kara-deniz ticaret yollarının kavşağında yer alması
II-Hz İbrahim’in hatırasını taşımasından dolayı
III-Hz Adem ve Hawa’nın hatırasını taşımasından dolayı
IV-ziraat yapılmadığı için…
a)I   b)II-III c)  II, III, IV  d)Hepsi